Tehnička Podrška

  Email adresa: gradingkgm@bih.net.ba

  Telefon: 032 200-760 ili 061 690 366

  Fax : 032 200-761

  Adresa : londža bb, poslovni centar Roma II , Zenica 72000

  Brojevi za podršku

  Arhitektura - 061 690 366 Asim

  Gradjevina - 061 417 934 Rusmir

  Racunovodstvo - 061 782 633 Senka